UĞUR DÜNDAR KİME OY VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu önceki akşam Halk TV’deki programında konuk eden Dündar, izlenimlerini Sözcü gazetesindeki köşesinde paylaştı. Uğur Dündar, “ta­nı­yan­lar onun “i­yi eş, ör­nek ba­ba­” ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor. Halk Are­na­sı­’n­da dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir. Eşin­den bü­yük sev­gi ve say­gıy­la söz edi­yor, onu an­la­tır­ken par­ma­ğın­da­ki yü­zü­ğü­nü ok­şu­yor.” yazdı.

Yüreğinin insan sevgisi ve adalet duygusuyla dopdolu olduğunu yazan Dündar, İhsanoğlu’nun uluslararası etkilliklerde baş köşeye oturtulduğu gibi sözünün dinlendiğini belirtiyor.

Yazısının sonuna kadar çatı adayını öven Dündar, 10 Ağustos’taki oyunu kime vereceği konusunda: “Bü­yük il­giy­le iz­le­nen prog­ra­mı bi­ti­rip ote­li­me dön­dü­ğüm­de, uzun uzun dü­şün­düm. Tay­yip Er­do­ğa­n’­da bu­lun­ma­yan tüm iyi özel­lik­le­rin Ek­mel Be­y’­de var ol­du­ğu­na ka­na­at ge­tir­dim. Ve yas­tı­ğa ba­şı­mı ko­yar­ken son ka­ra­rı­mı ver­dim.Be­nim oyum Ek­mel Be­y’­e de­dim.”

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]