Tuba Kılıç Almalı: “Bazen küçük bütçelerle de başarılı projeler üretilebilir”

Nuit Reklam Ajansı Başkanı Tuba Kılıç Almalı Milliyet’in Kiosk ekine markalaşma ve pazarlama konularıyla ilgili röportaj verdi. Özellikle alışveriş merkezlerinde pazarlama fikirleri hakkında konuşan Almalı, ajans olarak deneyimlerini aktardığı röportajında önemli tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.

Nuit “gece-gündüz” mottosuyla yola çıkan bir ajans… Peki neden gece-gündüz?

Nuit, Mısır mitolojisinde gökyüzü tanrıçasıdır. Güneş ve Ay Nuit’in vücudu etrafında dolaşarak gece ve gündüzü meydana getirirler. Nuit Reklam olarak adını aldığımız tanrıça misali, gece gündüz düşünmeyi, fikirler üretmeyi seviyoruz. İşimizi aşkla yapan bir ekip olarak gece gündüz mottosuyla hareket ediyoruz…

Peki Nuit “gece-gündüz” neler yapıyor?

Nuit herşeyden önce hizmet verdiği markalarına marketing çözümleri üretiyor. Nuit’te çalışmanın ilk ve olmazsa olmazsa kriteri işine aşık olmak! Bu nedenle yaratmayı, eğlenmeyi, fikir alışverişi yapmayı seven, yenilikleri takip eden dinamik ve deneyimli bir kadroya sahibiz. Bir markanın; kreatif çalışmaları, reklam, PR, sosyal medya, medya planlama ve proje yönetimi gibi tüm süreçlerinin tek bir ajans tarafından yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektördeki deneyimimiz, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yaratmayı ve üretmeyi seven kadromuz ile bir markanın ihtiyacı olan tüm reklam ve tanıtım çalışmalarını aynı çatı altında çözerek hizmet verdiğimiz firmalara bir çok avantaj sunuyoruz. Nuit bünyesinde tüm bu alanlar kendi ekiplerine sahip departmanlardan oluşuyor, ancak bu departmanlar birbirleriyle aynı zamanda omuz omuza da çalışıyorlar. Çünkü bu alanların birbirinden tamamen bağımsız olarak işlemesi beklenemez. İşte bu nedenle, bütünün parçası değil bütün ile ilgilen bir reklam ajansıyla çalışmak hizmet verdiğimiz markalara bir çok katma değer sağlıyor. Öncelikle firmaların zaman ve para kaybı yaşamasını engeller. Marka örneğin; bir reklam kampanyasını hem kreatif ajansa, hem PR ajansına hem sosyal medya ajansına hem de medya planlama ajansına ayrı ayrı anlatmak zorunda kalmıyor. Ayrıca, tüm reklam ve tanıtım süreçlerini üstlendiğimiz markalarımızı; çok daha iyi tanıma, odaklanma ve onlara daha çok zaman ayırma şansına sahip oluyoruz.

Aynı zamanda, “projeler” üreterek bu projelerle de uluslararası platformda ödüller alarak başarılarınızı taçlandırıyorsunuz. Sizce projeler markanın imajında nasıl bir yere sahip?

Projeler marka farklılaşmasında anahtar kelime. Reklam ve PR çalışmaları bir markanın bilinirliğini ve imajını arttırmaktaki en büyük etkenlerden ancak tek başına yeterli değiller. Günümüzde, tüketiciler bir markayı satın alma kararı verirken, o markanın “nasıl bir dünya” içinde konumlandığına da dikkat ediyor. Markanızın reklam ve tanıtım faaliyetlerini tamamlayan, hedef kitlenizle örtüşen ve topluma katkı sağlayan “Projeler” geliştirmek de böyle bir dünya yaratmanın en önemli unsurlarından biri haline geldi, hatta vazgeçilmezi. Projeler, marka bilinirliğinizi arttırırken hedef kitleniz ile organik bağ kurulmasında da oldukça önemli bir yere sahip.

Özellikle avm sektörüne yönelik gerçekleştirdiğiniz projeler bir çok ödül aldı. Peki nedir ödüllü projeler üretmenin sırrı?

Aslında standart bir sır veya formül vermek maalesef mümkün değil. Fakat kendi tecrübelerimizden yola çıkarak bazı tiyolar söyleyebilirim. Nuit olarak öncelikle marka hakkında doğru analizler ve derin araştırmalar yapıyoruz. Avm’ler özelinde konuşursak, markanın hedef kitlesinin yanı sıra lokasyonu da öncelikle üzerinde durduğumuz noktalar arasında. Projenin kendi başına özgün ve doğru kurgulanmış olması, avm’nin hedef kitlesinden ve lokasyonundan bağımsız olarak ele alınamaz. Öncelikle bu proje ile neyi hedeflediğimiz sorusuna yanıt arıyoruz. Bu yanıtı ararken hedef kitlenin istekleri ve ihtiyaçları üzerine kafa yoruyoruz.

Aslında projeler de tıpkı hikayeler gibi giriş, gelişme ve sonuç olarak ilerlemeli. Bu nedenle projelerimizi bu hikayesel yaklaşımla kurguluyoruz. Ayrıca, projenin birçok ayağı olabilmeli ki, geniş katılım ve etkileşim sağlayabilsin. Ve her şeyden önce özgün olmalı. Yapılmışı değil, özgünlüğü esas almalıyız.

Projeyi sadece fikir olarak sunmak yerine, çok yönlü hakimiyetimiz sayesinde projenin tüm süreçlerini olgunlaştırarak yönetiyoruz. Çalıştığımız markalarımızı dinliyor, onları anlamaya çalışıyoruz. Biz reklam tarafını biliyoruz ama markalar da kendi sektörlerini iyi biliyorlar. Dolayısıyla uzmanlıkları birleştirerek bir takım olarak çalışmak vazgeçilmez prensiplerimizden.

Sektörde markalar reklam ve tanıtımlarına oldukça büyük bütçeler ayırmak zorundalar. Bu nedenle proje fikrine inansalar bile bazen bütçelerin yüksekliği onları korkutabilir. Başarılı bir proje her zaman yüksek bütçeli olmak zorunda mı?

Kesinlikle hayır. Bazen çok küçük bütçelerle de başarılı projeler üretebilirsiniz. Başarılı bir proje her şeyden önce hedef kitlesine uygun olmalıdır. Burada önemli olan doğru kurgu ve konumlanma ve hedefleneni doğru belirlemek. Projenin, markanın hedef kitlesi ile örtüşmesi önemli. Bu nedenle proje ajansının marka ve hedef kitlesi ile empati yapabilmesi gerekiyor. Proje ajansının o marka nasıl bir projeye ihtiyaç duyuyor sorusuna bütçe kaygısı taşımadan cevap verebilmesi önem taşıyor. Bazen daha düşük bütçeli ancak hedef kitleyle tam uyuşan ve doğru kurgulanan projeler ile de istenilen hedefe ulaşmak mümkün.

Yapılmayan kaldı mı? Avm’ler özgün etkinlikler ve projeler yapmanın önemini biliyorlar. Ancak nasıl farklılaşacaklar?

Yine avm’ler özelinde konuşursak, elbette konserler, imza günleri, çocuklar için aktiviteler, tiyatro gösterileri gibi klasikleşmiş ve mümkün olduğunca çok kişiyi avm’ye çekecek etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirmek önemli. Bu etkinliklerle farklılaşmak çok kolay olmasa da alışveriş ve yaşam merkezi olarak konumlanan avm’lerin bu tarz etkinlikleri sunması olmazsa olmaz denilebilir. Ancak avm yönetimlerinin bu tarz etkinliklerle yetinmeyerek daha özgün ve konsept projelere de yönelmesi gerekiyor. Bizler ve meslektaşlarımızın markaları çok iyi okuyarak oluşturduğu bir çok özgün proje var. Yapılmayan elbette kaldı. İşin içinde yaratıcılık olduğu sürece, özgün projeler her zaman üretilmeye devam edilecektir. Burada önemli olan detay, özgünlüğün hedef kitleniz ile gerçekten uyumlu olması. Proje çok özgündür, çok farklıdır ancak o avm’nin hedef kitlesi ile hiçbir bağlantısı yoktur. İşte bu noktada doğru projeye imza atmış olmazsınız. Bazen de çok basit düşünmek gerekir, çok basit ve yalın fikirlerden daha pırıltılı projeler üretmek ve geliştirmek mümkün olabilir.

Sosyal sorumluluk projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Artık her yer pazarlama iletişim kampanyaları ile dolu ve gözümüz görmüyor bile. Oysa sosyal sorumluluk projeleri ile hedef kitleniz ile duygusal bir bağ oluştururken diğer kampanyalardan sıyrılma şansınız oluyor. Ancak buna rağmen, sosyal sorumluluk projelerinin önemini kavrayan ve bu duyarlılığı gösteren sadece belli başlı markalar var. Sosyal sorumluluk projelerini kurgularken markalara satış odaklı bir yarar beklememesi gerektiğini öğütlüyoruz. Topluma yapacağınız katkıyı ön plana koymalısınız ki hedef kitleniz samimiyetinize inanabilsin. Evet, sosyal sorumluluk projeleri de markanız için önemli bir itibar meselesidir ancak asıl amaç topluma fayda sağlamaktır. Aksi halde tüketiciler samimiyetsizliğinizi görür ve yapmak istediğinizin tersine marka imajınıza zarar vermiş olursunuz. Ve bu samimiyetiniz göstermelik değil gerçek olmalı. Sosyal sorumluluk adıyla konumlandırılan bazı projelerin özünde sosyal sorumluluk olmadığını da görüyoruz. Özellikle dijital medya sayesinde algıları daha da açık olan tüketiciler ve müşteriler, çok fazla pazarlama kokan projeleri seziyor ve ilgi göstermiyor. Hedef kitle duygusal anlamda sömürüldüğünü hissettiğinde markaya bağlılığında ve algısında da olumsuz tepkiler geliştiriyor.

Sizce sosyal medya projeleriyle fark yaratmak mümkün mü?

Hem de çok mümkün. Sosyal medya hedef kitleniz ile hızla iletişim kurmamızı sağlayan bir kitle iletişim aracı. Ancak markaların sosyal medya evreninde kaybolmaması ve rakiplerinden daha hızlı adımlarla farklılaşabilmesi, hedef kitlesine en uygun stratejiyle ve doğru sosyal medya mecralarında yer almasıyla mümkün. Sosyal medya iletişimi; markaya uygun, uzun soluklu, etkin ve dinamik bir stratejik planlamayı gerektiriyor. Sosyal medya sadece gün içerisinde bir iki paylaşım yapmak değildir. Bugün Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ve yeni yeni popüler olmaya başlayan Vine, Türkiye’nin en çok sevdiği sosyal medya mecraları arasında yer alıyor. Bu ağların hepsinin kendine özgü bir karakteri var. İşte bu noktada hangi mecrada nasıl bir strateji yürüteceğinizi belirlemek gerekiyor.

Geleneksek medyanın aksine, sosyal medyada çok daha küçük bütçelerle çok daha büyük ses getirebileceğiniz projeler üretmek mümkün. Hedef kitlesini çekebilmek için düzenli olarak etkinlikler ve projeler düzenlemek zorunda olan avmlerin bu sebeple proje bazına düşen bütçeleri de daralıyor. İşte bu noktada sosyal medya projeleri avmleri bütçesel anlamda da rahatlatabilir. Ayrıca, hala yeni bir iletişim mecrası olarak kabul ettiğimiz sosyal medyada özgün projelerle farklılaşabilmek biraz daha kolay. Çünkü hala düşünülmemiş, yapılmamış bir çok özgün fikir var sandıklarda. İşte bu nedenle, iyi bir ekiple çalışıldığında daha özgün ve farklı bir yönetim mümkün olabiliyor. Sosyal medya dinamiklerini doğru okuyan ve yenilikleri sürekli takip eden bir ekiple çalışırsanız, sosyal medyada hem özgün hem de butik projelerle fark yaratmak mümkün.

Gelecek yıllarla ilgili hedefleriniz neler? 2 yıl üstüste ödüller aldınız. Bu sene de var mı böyle projeleriniz?

Avm sayılarındaki hızlı artış rekabetin de hız kazanmasına sebep oluyor ve bu nedenle bir çok marka bizlere özgün proje talepleriyle geliyor. Biz de bu talepleri en doğru şekilde araştırarak ve kurgulayarak çalışıyoruz. Bir markaya bir projeyi veya kampanya fikrini üretmeden önce yapmış olmak için değil gerçekten markaya faydası olacaksa çalışıyoruz. Yani boşlukları doldurmak için proje üretmiyoruz. Gerçekten hedefine ulaşacak ve yürekten inandığımız fikirler üretiyor ve üzerinde çalışıyoruz.

Bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde özellikle avmler özelinde yine bir çok özgün ve ses getirecek sosyal sorumluluk ve pazarlama iletişimi projelerine imza atarak gece gündüz üretmeye devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki, hem markalarımızı hem bizi hem de ülkemizi uluslararası platformalarda en iyi şekilde temsil edecek projelerimiz başarılarını bir çok ödülle taçlandıracak.

Milliyet-Kiosk

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]