Manşet

İşsizlik sigortası prim borçlarına son dakika düzenlemesi

İşsizlik sigortası prim borçlarına son dakika düzenlemesi geldi… Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, işsizlik sigortası prim borçlarında yapılan son düzenleme neler oldu sorusunun cevabı Medyabeyde…

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan son düzenlemeye göre; bazı kamu kurum ve kuruluşlarının işsizlik sigortası prim borçları, taşınmazlarının satışı üzerinden mahsup edilebilecek.  KHK kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na da geçici madde eklenerek, yapılan düzenleme, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşları kapsayacak.

Düzenlemede yer alan bilgilere göre, söz konusu kurum ve kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından kurum tarafından uygun görülenler, oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin satın alınabilecek. Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tespit edilen değerine eşit tutarda işsizlik sigortası prim borcu, satın alma işlemi sonuçlandığında Sosyal Güvenlik Kurumunca silinecek.

Düzenleme ile birlikte ilgili madde hükümleri, sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen işsizlik sigortası prim borcu bulunan diğer mükelleflerin taşınmazları için de uygulanabilecek.

 

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı