FUNDA ARAR KONSERLERDE AMA AKLI BEBEĞİ ARAS’TA

Bayram tatilinin son günü için sahne alan Fun­da Arar’ın ak­lı üç ay­lık be­be­ği Ara­s’­ta kaldı. Ha­mi­le­lik dö­ne­mi­ni de ça­lı­şa­rak ge­çi­ren ve eks­tra­la­rı­nı ip­tal et­me­yen Fun­da Arar, an­ne ol­duk­tan son­ra da iş­le­ri­ni as­kı­ya al­ma­dı.

Golden Tulip otelde 1700 kişiye muhteşem bir konser veren Funda Arar, doğum sonrası yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı. Uzun, dekolteli abiyeden vazgeçmeyen Arar, konuklarına 3 saat boyunca unutulmaz anlar yaşattı.

Güzel şarkıcı Funda Arar, “A­ra­s’­ı öz­lü­yo­rum, bur­num­da tü­tü­yor. Ağ­la­ma ses­le­ri ku­la­ğım­da… Sü­rek­li te­le­fon­da se­si­ni dinliyo­rum. An­cak ona iyi bir ge­le­cek ver­mek için da­ha çok ça­lış­mak zo­run­da­yı­m” de­di. Aras be­be­ği ku­ca­ğı­na ilk al­dı­ğın­da­ki duy­gu­la­rı­nı “Se­si­ni du­yar duy­maz ağ­la­ma­ya baş­la­dım. O var­lı­ğı ku­ca­ğı­na al­mak, elin­le his­set­mek bam­baş­ka bir şe­y” söz­le­riy­le an­lat­tı.

’10 KİLO VERDİM’

Ha­mi­le­li­ği sı­ra­sın­da 10 ki­lo al­dı­ğı­nı be­lir­ten Arar, “A­ra­s’­ın pe­şin­de koş­tur­mak­tan al­dı­ğım bü­tün ki­lo­la­rı ver­dim. Özel bir di­yet yap­ma­ma ge­rek kal­ma­dı. Kı­sa za­man­da es­ki ki­lo­ma dön­dü­m” di­ye ko­nuş­tu.

Güzel şarkıcı Funda Arar’ı izleyen hayranları performansı ve de fit vucudu ile alakalı ‘sanki hiç doğum yapmamış’ yorumunu yaptılar.

Arar, konser repertuarında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’in parçalarına da yer verdi. Repertuarında Arabesk şarkıların sayısını arttıran Arar, Müslüm Gürses’in ‘Adını Sen Koy’ adlı şarkısını okuyarak arabesk müziğin babası Gürses’i de anmış oldu. Güzel şarkıcı şarkı sonası “o hala hepimizin babası” demesi üstüne salonu dolduran 1700 kişi, Arar’ı dakikalarca ayakta alkışladı.

 

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]