Eğer bunu yaparsanız, işsizlik maaşını alamazsınız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı “Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok.”

CHP’nin prim ödediği halde kendi isteğiyle işten ayrılanların işsizlik sigorta fonundan yararlanması için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, işsizlik fonundan yararlanma şartlarına göre, kendi isteğiyle işten ayrılanlar için böyle bir düzenlemenin bulunmadığını belirtti.

CHP Milletvekili Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na bir önerge sunmuş ve önergede: “İşsizlik sigorta fonunda prim ödediği halde kendi isteği ile işten ayrılanların yararlanması için bir düzenleme düşünülmekte midir? İş akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödenerek sürekli çalışılmış olması, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması, sürekli çalışma süresinin deneme süresine indirilmesi ve prim ödemesi halinde belirli düzenleme ile işsizlik fonundan yararlanması için bir çalışmanız var mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istemişti.

Bakan Müezziğnoğlu’dan CHP Milletvekili Gürer’e cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilme şartlarına haiz olabilmek için ilgili yasa kapsamında hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan bu süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır ve 120 gün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz’ hususu yer almaktadır” şeklinde konuya açıklık getirdi.

Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenen “İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi” politikası çerçevesinde, İşsizlik Sigortası Fonundan daha fazla işsizin yararlanabilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Müezzinoğlu’nun bu açıklamasına Gürer şu şekilde cevap verdi:

“Hükümet işe giren ‘kaç gün çalışacak’ demiyor, derhal işsizlik ödeneğini kesiyor sonra mevsimlik ve geçici işçi belli bir süre sonra işten çıkarılıyor, kanun var süresi içinde çalışmadı diye işsizlik fonundan işsiz kalana destek sağlamıyor. Bu bağlamda hükümet samimi ise kanun teklifi de verdim bir ayı dolduran herkes işsizlik fonundan düzenleme ile destek almalıdır.”

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]