Cumhuriyet okurlarından “gazetemizi geri istiyoruz” eylemi

Cumhuriyet okurlarının Cumhuriyet gazetesine yönelik eylemleri medya dünyasının ilginç gelişmelerinden biriydi. Cumhuriyet gazetesinin eski çizgisinin değiştiğini iddia eden 330 Cumhuriyet gazetesi okuru, yayınladıkları biliriyi imzaya açma kararı aldı.

 

Okurlar yazdıkları bildiriyi Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç’e, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ve Okur Temsilcisi Güray Öz’e gazetede yayınlamak üzere bir bildiri gönderdi.

Bildirinin gazetede yayınlanmasını isteyen bir grup Cumhuriyet gazetesi okuru, Cumhuriyet Vakfı ve yönetimine gönderdikleri bir bildiri ile “Cumhuriyet gazetesini geri istedikleri”ni açıkladılar. Bununla birlikte bildirinin tüm Cumhuriyet okurlarının da imzasına açıldığı haber veriliyor.

Bildirinin gazeteye gönderilmesine rağmen Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmadığını öne süren 330 Cumhuriyet okuru, metnin kamuoyuna açıklanmasına ve Cumhuriyet okurlarının imzasına açılmasına karar verdi.

Cumhuriyet gazetesinin son yıllardaki çizgisinden ve siyasi konulara olan yaklaşımı medyada da sıkça tartışma konusu oluyordu.

BİLDİRİDE NELER YAZIYOR?

Bildiride öne çıkan ifadeler şöyle:

“Ülkemizin üst üste geçirdiği iki seçim atmosferi ve gündemi fazlasıyla işgal eden diğer konular nedeniyle bu güne kadar sustuk. Ancak, gelinen bu noktada susmanın, gazetemiz Cumhuriyet’in felaketine neden olacağını artık görüyoruz.

…………………

İşte, Cumhuriyet Vakfı’nın belirlenen bu ilke, amaç ve ödevlerinin, biz Cumhuriyet okurlarına verdiği sorumluluk, ödev ve yetkilendirmesiyle, vakfın ve Cumhuriyet gazetesinin bugün getirildiği durumu sorgulamak, yönetimi uyarmak ve çareler aramak, öneriler getirmek en doğal hakkımız ve görevimizdir.

…………………….

Bir yandan ekonomik sıkıntı nedeniyle çalışanların işine son verilirken; vakıf senedimizin “Sunu” bölümünde sözü edilen “onurlu geçmişimizi geleceğe güvenle bağlama” amacı ile ters düşen, yakın geçmişte gazetemizin ilkeleri ile uyuşmayan eylem ve söylemleriyle tanınan kimi gazeteci ve yazarlar, gazetenin ekonomik çöküşüne neden olacak ücretlerle istihdam edilirken, gazetenin emektar yazarlarının yazıları “ekonomik bunalım” gerekçesiyle azaltılmıştır. Kimi yazarların yazılarına da son verilmiştir.

Gazetenin, yorum, haber ve sunuşlarında yaşanan başkalaşma da tüm bu olumsuz gelişmelere eklenince, tıpkı 12 Mart ve 1991 sürecinde olduğu gibi pek çok okur üzülerek gazetesinden uzaklaşmıştır. Gazete tirajındaki dramatik düşüş sizi uyarmalıdır!

Değerli İmtiyaz Sahibi, vakıf üyeleri ve gazete yöneticileri;

Gazetemiz Cumhuriyet, en zor süreçleri okuyucuların desteğiyle aşmıştır. Okuyucunun sesine kulak vermeden, okuyucuyu yok sayarak, gazetenin içine düşürüldüğü bu derin çıkmazdan kurtulamayacağı ortadadır.

……………………………

Biz, Cumhuriyet Vakfı senedinin “Başlangıç” bölümünde sıralanan ilke ve amaçlar doğrultusunda yayın yapan gazetemizi; emekleri, kalemleri ile yücelten yazarlarımızı, çalışanlarımızı, bürolarımızı ve değerlerimizi, kısacası ‘’Tehlikenin farkında mısınız!’’ diyen gazetemizi geri istiyoruz! Oyalanmaya vakit yoktur.

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]