Adalet Bakanı Bozdağ: Cezaevlerinden 38 bin hükümlü tahliye edilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, onbinlerce aileyi yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bozadağ,  38,000 kişinin tahliye olacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarının tahliye mesaisine başladığı haber veriliyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların sonrasında açık ve kapalı cezaevlerinden bugünden itibaren tahliyelere başlanacağı öğrenildi.

38 BİN HÜKÜMLÜNÜN TAHLİYESİNE BUGÜN BAŞLANIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenlemenin detaylarını Twitter’dan duyurdu. İşte Bakan Bozdağ’ın açıklamaları:

-Resmi Gazete’de yayımlanan 671 S.Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle

-1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum veya mahkum olacaklar bakımından iki önemli düzenleme yapılmaktadır.

-Birincisi,Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A’daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, “iki yıla”çıkarıldı.

-Buna göre;koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin cezalarının,koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilecektir. Diğer ifadeyle,bir yıl erken tahliye olacaklarıdır.

-İkinci düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinde düzenlenen koşullu salıvermeye ilişkindir.

-107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar,cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilmektedir.KHK’da yapılan düzenlemeyle “üçte ikilik(2/3)”oran,“yarısına (1/2)”ye indirilmektedir.

-Buna göre, süreli hapis cezalarına mahkumlar,cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde,koşullu salıvermeden yararlanabilecek.

Deniz Seki de tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı
Deniz Seki de tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı

TAHLİYELER KİMLERİ KAPSAMIYOR

-Ancak aşağıdaki suçları işlemiş olanlar bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Bu suçlar şunlardır:

a)Kasten öldürme (madde 81,82);
b)altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
c)cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
d)özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
e) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
f)devletin güvenliğine karşı suçlar;
g)anayasal düzene karşı suçlar;
h) milli savunmaya karşı suçlar;
ı) devlet sırlarına karşı suçlar ve
i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

-Bu düzenlemenin sonucu ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38.000 kişi tahliye olacaktır.

-Düzenleme,bir af değildir.Koşullu salıverilme tarihine kadar geçecek sürede ceza,dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir.

-Düzenlemenin mahkumlar,yakınları,milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.
1 TEMMUZ 2016’DAN ÖNCEKİ SUÇLARI KAPSAYACAK

-Ayrıca düzenleme,kapsamındaki 1 Temmuz 2016’dan önce işlenmiş suçları içermektedir.1 Temmuz 2016’dan sonraki suçlar da kapsam dışındadır.

TAHLİYELERE HEMEN BUGÜN BAŞLANIYOR

Yaklaşık 38 bin hükümlü bugün öğleden sonra cezaevlerinden tahliye edilmeye başlanacak.

Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde 16 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu öğrenildi.

Yeni düzenleme ile 38 bin hükümlünün tahliye edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 175 bin 499’a düşmesi bekleniyor.

BİNLERCE HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLECEK

İstanbul Barosu’na üye avukat Zafer Tunca, konu ile ilgili Hürriyet Dünyası’na yaptığı açıklamada “Bu KHK’nın 32. maddesi ile kamuoyunda kısaca İnfaz Kanunu olarak bilinen yasada iki çok önemli değişiklik yapıldı. Öncelikle, binlerce hükümlünün tahliyesinin önünü açsa da, bu bir af değil. Yapılan cezaevinde infaz süresinin kısaltılarak, tahliye tarihlerinin öne çekilmesinden ibarettir.

DÜZENLEMEDEN YARARLANABİLECEKLER;
1 Temmuz 2016 tarihinden önce, Kasten öldürme, aile içi şiddet suçları, kendini savunamayacak kadar küçük veya özürlülere karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, özel hayata karşı suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçları, Millete ve Devlete karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu’ndaki suçlar dışında kalan bir suçtan dolayı mahkum olanlar bu düzenlemeden yararlanacaklar.

SÜRELER DE KISALDI
Düzenlemeden önce, Mahkumun cezaevinden şartlı tahliyesi için, hapis cezasının 2/3 miktarının cezaevinde geçmesi gerekiyordu. Ayrıca bu 2/3 ün dolmasına bir yıl kaldı ise, kişi bir yıl açısından da denetimli serbestlik tedbirinden faydalanıyor ve 2/3 dolmuş gibi şartlı tahıliye oluyordu. Şimdi bu iki süre de mahkumlar lehine değiştirildi. KHK kapsamında, şartlı tahliye için 2/3 yerine 1/2 yatılacak ve 1/2’nin dolmasına da 2 yıl kala denetimli serbestlik tedbirinden faydalanılarak derhal tahliye olunabilecek.

Örneğin, 12 yıl hapis cezası alan kişi, KHK öncesinde tahliye olabilmek için 8 yıl – 1 yıl =7 yıl cezaevinde kalmak zorunda iken, KHK sonrasında ise 6 yıl – 2 yıl = 4 yıl sonunda tahliye olabilecektir.

Bu düzenleme ile tahmin edilenden daha fazla mahkumun tahliye edilebileceğini düşünüyorum.

Tutukluların durumunu değiştiren ve tahliyelerini öngören bir durum KHK da yoktur. Ancak yine de, mahkumların tahliye süreleri kısaldığından, devam eden davalarda mahkemeler bunu göz önünde tutarak, tutukluları da daha erken tahliye edeceklerdir.”

10 YIL CEZA ALAN 3 YIL YATAR ÇIKAR
Avukat Alper Sarıca, ise konu ile ilgili değerlendirmesini bir örnek üzerinde aktardı: “1 Temmuz 2016 dan önce işlediği yağma suçundan 10 yıl ceza alan birisinin cezasının 1/2’sini yani yarısını (5 yıl) infazı halinde koşullu salıverilebilecek. Koşullu salıverilmesine 2 yıl kala da denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabilecek. Dolayısı ile 10 yıl ceza alan kişi fiilen 3 yıl hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabilecek.”

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

BENZER HABERLER

YENİ HABERLER

© Copyright 2017 Medyabey. Tüm görsel ve metin kaynak hakları saklıdır. - [email protected]